Zastępstwa - ŚRODA 13.10.2021

Informacje dla uczniów - Nauczyciele

W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Toborowicz Janusz, Szymanek Agnieszka(4-7), Wessel Mirela(4-7)

Oddział (Klasa)LekcjaNauczycielPrzedmiotZastępuje nauczyciel:
2c Br4Szymanek Agnieszkawych->Zaj_rewaMężyk Małgorzata
8a SP5Szymanek AgnieszkaZaj_rewaDamczyk Magdalena

http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 12:56:18
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4