Zastępstwa - PONIEDZIAŁEK 15.11.2021

Informacje dla uczniów - Nauczyciele

W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
Florkiewicz Monika, Pustułka Grzegorz, Klimek Mateusz, Nyderek Katarzyna, Kolwicz Anna, Kozubska-Kogut Karolina

Oddział (Klasa)LekcjaNauczycielPrzedmiotZastępuje nauczyciel:
2/3Kolwicz AnnaDyżurGwardyś-Banasik Daria
4/5Nyderek KatarzynaDyżurMalska Marta
7/8Pustułka GrzegorzDyżurKarwowska Elżbieta
9/10Klimek MateuszDyżurCywoniuk-Gilga Elżbieta
10/11Klimek MateuszDyżurOdwołane
1a Br4Nyderek Katarzynatechn_gas->Zaj_rewaDamczyk Magdalena
5Nyderek Katarzynatechn_gas->Zaj_rewaSławińska Anna
6Nyderek Katarzynatechn_gas->Zaj_rewaSzymanek Agnieszka
7Nyderek Katarzynawzg->Zaj_rewaPodlipny Adrian
8Nyderek Katarzynawzg->Zaj_rewaKrosny Piotr
9Klimek MateuszjudoOdwołane
1b T9Pustułka Grzegorzw-fOdwołane
1c Br1Kozubska-Kogut KarolinapedagogChober Beata
2a Br7Klimek Mateuszjudo->Zaj_rewaIdasiak Edyta / Sala gimnast -> 24
2a T8Pustułka Grzegorzw-f->Zaj_rewaToborowicz Janusz / Siłownia -> 38
3a SP2Nyderek Katarzynaed_wcze->Zaj_rewaMazur Marzena... / 28 -> 10
3Nyderek Katarzynaed_wcze->Zaj_rewaSuska-Rugała Monika
3a T7Pustułka Grzegorzw-f->j.angMańka Monika / Koryt_piętro -> 9
10Klimek MateuszjudoOdwołane
4a SP2Kolwicz AnnaZaj_rewaSuska-Rugała Monika
8Klimek Mateuszjudo->zśWessel Mirela / Sala gimnast -> Świetlica
5-6d ZET SP3Kozubska-Kogut Karolinapedagog->Zaj_rewaHońca Alina / Gab Ped -> 38 a
5a SP1Kolwicz Annawdżwr->zśPiątek Dorota / 23 -> Świetlica
3Kolwicz Annaj.pols->Zaj_rewaMężyk Małgorzata
4Kolwicz Annaj.pols->Zaj_rewaChrabańska Anna
6a SP2Kozubska-Kogut Karolinazaj.art->Zaj_rewaKania Adam
5Kolwicz AnnaZaj_rewaWicher Alfreda / boks 40 -> Świetlica

http://www.aScTimeTables.com - 14.12.2021 08:43:39
Zespół Szkół nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębie Zdrój, ul. 11 Listopada 4